Sula - byen i havet!

Fra Sula fyr har du utsikt over øyriket med flere hundre holmer og skjær

Bli med MS Frøycruise til Sula

Sula ligger 15 kilometer nordvest for øya Frøya. Øya har vel 70 helårs innbyggere (2007), men har en betydelig folkevekst i sommerhalvåret. Navnet kommer trolig av «stolpe», som noe som stiger opp fra havet.

Dette var tidligere et viktig fiskevær. Sula fyr ble automatisert i 1974. Første fyret ble satt opp i 1793 – det nåværende er fra 1909. Det står på øyas høyeste punkt, Sulahaugen, 35 moh. Det er kirkested her. Den første kirka var fra 1400-tallet. I 1755 ble kirkestedet flyttet til Sletta på Frøya der det ble bygd ny kirke. Sula kapell ble satt opp i 1925 med 200 sitteplasser.

Øya har trolig hatt fast befolkning fra 1300-tallet. Helt fra vikingtida ble det drevet sesongfiske her. Sula blir nevnt i historiske kilder første gang i 1433, der det i erkebiskop Aslak Bolts jordebok står at han eier været.

Mens mange kystbygder i Midt-Norge ble hardt rammet av Titran-ulykken i oktober 1899, klarte båtene fra Sula å komme seg tilbake før uværet slo til. Dette var takket være god lokalkunnskap om vær og vind.

Sularevet er et kjent korallrev utenfor Sula.

Share this Post