Tidligere var det butikk her og et yrende folkeliv når fiskerne samles.

Tidligere var det butikk her og et yrende folkeliv når fiskerne samles.